​Thông tin về điều kiện giao dịch chung

1. Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ

Bằng cách truy cập dịch vụ, Bạn xác nhận rằng bạn ít nhất 13 tuổi và đáp ứng độ tuổi tối thiểu của sự đồng ý kỹ thuật số ở quốc gia của Bạn. Nếu bạn đủ tuổi để truy cập Dịch vụ ở quốc gia của bạn, nhưng chưa đủ tuổi để có quyền đồng ý với các điều khoản của chúng tôi, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn phải thay mặt Bạn đồng ý với các điều khoản của chúng tôi.

Vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đọc các điều khoản này với Bạn. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và bạn cho phép con mình sử dụng Dịch vụ, thì các điều khoản này cũng áp dụng cho bạn và bạn chịu trách nhiệm về hoạt động của con mình trên dịch vụ.

Mojo AI cố gắng làm cho dịch vụ của mình có PG-13 và thân thiện với gia đình, nhưng tài sản được tạo bởi một hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên các truy vấn của người dùng. Đây là công nghệ mới và không phải lúc nào nó cũng hoạt động như mong đợi. Không có đảm bảo nào được đưa ra về tính phù hợp của tài sản đối với khách hàng.

​Chịu các trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ khi sử dụng dịch vụ theo quy định tại website

2. Giới hạn về thời gian của dịch vụ

Chúng tôi không giới hạn thời gian sử dụng miễn là bạn còn đủ điều kiện sử dụng (1) nhưng trong một số trường hợp nhất định chúng tôi có quyền chấm dứt hoạt động sử dụng của bạn. Việc ngưng cung cấp dịch vụ một các tạm thời hoặc vĩnh viễn cũng bao gồm các vấn đề phát sinh về việc cập nhật, thay đổi trang web hoặc các vấn đề phát sinh không lường trước được từ các đơn vị thứ 3 cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc các vấn đề như thiên tai, lũ lụt…

(1) Điều kiện sử dụng: Trong một gói dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm các thông tin về credit ​và giới hạn sử dụng trong 1 gói dịch vụ

3. Thanh toán

Chúng tôi có thể lập hóa đơn cho bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba. Các điều khoản dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ chi phối và thay thế Thỏa thuận này trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào.

​Sau khi nhận được thông tin hoàn tất thanh toán, người dùng có quyền kiểm tra đơn hàng và dịch vụ đã sẵn sàng chưa. Cụ thể đối với các gói dịch vụ của Mojo AI cung cấp là lượng credit cộng vào tài khoản để sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh người dùng có quyền yêu cầu kiểm tra theo thông tin sau:


Công ty TNHH ỨNG DỤNG SÁNG TẠO (INNORIA SOLUTION)

Số ĐKKD/MST: 0313683499 Cấp ngày: 08/03/2016
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 45 đường số 3, Khu Dân Cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: [email protected]
Phone:+84 86 9090 898


Chúng tôi sẽ xử lý và phản hồi trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được thông tin.

Trường hợp người dùng phản hồi sau 24h kể từ thời điểm thanh toán chúng tôi sẽ kiểm tra và phản hồi trong vòng 48h kể từ thời điểm nhận được thông tin. Việc này cũng đồng nghĩa với tiến hành các biện pháp xử lý, khắc phục sự cố dịch vụ (nếu có).

4. Chính sách hoàn trả

Sau khi khách hàng đã đọc, đồng ý với Điều khoản sử dụng, xác nhận mua gói dịch vụ và hoàn tất thủ tục thanh toán trên website, chúng tôi không có trách nhiệm bồi hoàn giá trị gói dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán trong bất kỳ trường hợp nào. Trong trường hợp có lỗi phát sinh liên quan đến dịch vụ mà Mojo AI cung cấp, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của Mojo AI để được giải đáp.

Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả việc vi phạm Nguyên tắc cộng đồng hoặc việc sử dụng Dịch vụ không phù hợp khác. Bạn sẽ không được hoàn tiền cho thời gian đăng ký hiện tại, nhưng bạn sẽ không bị tính phí sau khi thời gian đăng ký hiện tại kết thúc

5. Tính khả dụng và chất lượng dịch vụ

Chúng tôi không ngừng cải thiện dịch vụ để làm cho chúng tốt hơn. Dịch vụ có thể sửa đổi và thay đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở kỹ thuật, thuật toán được sử dụng để tạo ảnh và các tính năng có sẵn cho khách hàng. Không có đảm bảo nào được đưa ra đối với chất lượng, độ ổn định, thời gian hoạt động hoặc độ tin cậy của dịch vụ. Vui lòng không tạo bất kỳ phụ thuộc nào vào bất kỳ thuộc tính nào của dịch vụ hoặc ảnh tạo ra. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Bạn hoặc các khách hàng tiếp theo của bạn về bất kỳ tác hại nào do sự phụ thuộc của bạn vào dịch vụ.

Cả dịch vụ và hình ảnh tạo ra đều được cung cấp cho Khách hàng trên cơ sở "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào về QUYỀN SỞ HỮU, SỰ KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN, hoặc PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác định tính phù hợp của việc sử dụng hoặc phân phối lại hình ảnh và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

Mojo AI có quyền đình chỉ hoặc cấm bạn truy cập dịch vụ bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Bạn không được sử dụng dịch vụ để nghiên cứu cạnh tranh. Bạn không được thiết kế ngược dịch vụ hoặc Tài sản. Bạn không được sử dụng các công cụ tự động để truy cập, tương tác hoặc sử dụng thông qua dịch vụ. Chỉ một người dùng có thể sử dụng dịch vụ cho mỗi tài khoản đã đăng ký. Mỗi người dùng dịch vụ chỉ có thể có một tài khoản.

Chúng tôi bảo lưu quyền điều tra các khiếu nại hoặc báo cáo vi phạm điều khoản dịch vụ của chúng tôi và thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ là bất hợp pháp cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba khác và tiết lộ bất kỳ thông tin cần thiết hoặc thích hợp cho các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến hồ sơ người dùng, địa chỉ email, lịch sử sử dụng, tài liệu đã đăng, địa chỉ IP và lưu chuyển thông tin.

6. Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch

Trách nhiệm của người bán

​Người bán ở đây là chúng tôi, công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo có trách nhiệm hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, đảm bảo quá trình thanh toán và sử dụng dịch vụ của khách hàng được diễn ra thuận lợi. Ngoại trừ các trường hợp hoặc vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Có trách nhiệm kiểm tra, thông báo, khắc phục các vấn đề phát sinh nếu có, thông tin, phản hồi đến khách hàng kịp thời.

Trách nhiệm của khách hàng

Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra khoản thanh toán của khách hàng. Thông tin đến chúng tôi nếu có vấn đề trong quá trình thanh toán và sử dụng dịch vụ. Phối hợp, cung cấp trung thực và đầy đủ thông tin cho chúng tôi trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Trung thực trong các thông tin cung cấp cho chúng tôi trong quá trình thanh toán và sử dụng dịch vụ đồng thời tuân thủ, thực hiện đúng về điều khoản dịch vụ và hiểu rõ chính sách bảo mật của chúng tôi.