Chào mừng bạn ghé thăm website https://mojo.vn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng và giải pháp tạo ảnh từ văn bản (Mojo AI) của Công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo (INNORIA SOLUTION).

Bằng việc truy cập hoặc tạo tài khoản sử dụng dịch vụ tại website https://mojo.vn, bạn xác nhận rằng bạn đã chấp nhận và đồng ý với các điều khoản, điều kiện và quy định chính của Công ty Ứng Dụng Sáng Tạo như được định nghĩa dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản, điều kiện và chính sách này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập trang web https://mojo.vn

Điều khoản dịch vụ

Ngày có hiệu lực: Ngày 10 tháng 2 năm 2023

​Cảm ơn bạn đã sử dụng nền tảng Mojo AI . Các Điều khoản dịch vụ này giải thích các quyền của bạn liên quan đến hình ảnh và các nội dung khác mà bạn có thể tạo bằng ứng dụng Mojo AI hoặc văn bản bạn có thể nhập vào ứng dụng Mojo AI, việc bạn sử dụng dịch vụ và các chủ đề quan trọng khác. Xin vui lòng đọc nó một cách cẩn thận.

Thỏa thuận này được ký kết bởi công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo và tổ chức hoặc người đồng ý với các điều khoản này ("Khách hàng", "Bạn" hoặc "Của bạn") và chi phối quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Thỏa thuận này có hiệu lực khi nó được cung cấp cho Khách hàng và Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ ("Ngày có hiệu lực") hoặc nhận hoặc phân phối tài sản. Các điều khoản này có thể được cập nhật và trình bày cho khách hàng theo thời gian. Tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là chấp nhận các điều khoản cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với thỏa thuận này, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ.

Mojo AI dùng mô hình lan truyền tiềm ẩn (latent diffusion model), một loại mạng nơ-ron nhân tạo sinh sâu (generative artificial neural network). Mã nguồn và model dùng những thành phần công khai phát hành dưới giấy phép CreativeML Open RAIL-M và CreativeML Open RAIL++-M

​1. Quyền và trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ (công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo)

Chúng tôi (công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo) không thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, ngoại trừ các thông tin cần thiết mà khách hàng phải cung cấp để tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ trên hệ thống dịch vụ Mojo AI. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng đã cung cấp trên website này nếu không được sự cho phép của khách hàng. Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng với mục đích liên lạc để thông báo các cập nhật của website, cung cấp các thông tin về dịch vụ, xác nhận đơn hàng, chăm sóc khách hàng… Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không được chia sẻ hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, ngoại trừ những mở rộng cần thiết để khách hàng có thể sử dụng dịch vụ tại website hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi (công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo) không hỗ trợ và cam kết về việc lưu trữ file hình ảnh mà khách hàng tạo ra trên hệ thống dịch vụ của Mojo AI, cũng như không hỗ trợ bất kỳ đường link nào phục vụ cho mục đích chia sẻ file mà khách hàng tạo ra. Khách hàng chủ động tải file về thiết bị lưu trữ của mình.

Chúng tôi (công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo) được miễn trừ mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ các nội dung mà khách hàng cung cấp và tạo ra trên hệ thống dịch vụ Mojo AI.

Chúng tôi (công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo) được quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các văn bản chứng minh và cam kết về nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của nội dung trong trường hợp có các tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại giữa khách hàng và bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với các nội dung mà khách hàng cung cấp và tạo ra trên hệ thống dịch vụ Mojo AI.

Chúng tôi (công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo) được quyền sử dụng các giải pháp / công cụ / phần mềm / hệ thống cảnh báo, chọn lọc và dự đoán thông tin để quản lý, phát hiện và ngăn chặn tối đa các nội dung xấu hoặc các nội dung vi phạm pháp luật mà khách hàng cung cấp và tạo ra trên hệ thống dịch vụ Mojo AI.

Chúng tôi (công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo) được quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ trong một thời hạn do chúng tôi quyết định hoặc thu hồi và khóa vĩnh viễn tài khoản dịch vụ của khách hàng; đồng thời cung cấp thông tin khách hàng cùng các nội dung vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với người vi phạm, trong trường hợp chúng tôi phát hiện khách hàng có các dấu hiệu vi phạm quy định về nội dung cung cấp và tạo ra trên hệ thống dịch vụ Mojo AI cũng như điều khoản về cung cấp và phát tán nội dung trên mạng Internet.

Chúng tôi (công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo) được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ tổn thất, thất thoát, chi phí có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp khi khách hàng tải file image về các thiết bị cá nhân; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng không đảm bảo…

Chúng tôi (công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo) không bảo đảm hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên website này. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại website, nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng các thông tin đó là mới nhất, chính xác hay đầy đủ nhất. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin trên website vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

2. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ

Tài khoản, đăng ký và xóa tài khoản

Khi tạo tài khoản sử dụng trên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và chính sách như một ràng buộc với chúng tôi để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Trang web, bao gồm giao diện lập trình ứng dụng, phần mềm, công cụ, dịch vụ dành cho nhà phát triển, dữ liệu và tài liệu của chúng tôi (gọi chung là “ Dịch vụ ”). Nếu bạn sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một cá nhân hoặc tổ chức khác, bạn phải có quyền thay mặt họ chấp nhận Điều khoản. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ để đăng ký tài khoản. Bạn không được cung cấp thông tin xác thực truy cập hoặc tài khoản của mình cho những người khác bên ngoài tổ chức của bạn và bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra bằng thông tin xác thực của mình.

Bạn có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi miễn phí (“ Tài khoản cấp miễn phí ”) hoặc đăng ký các gói giá khác nhau. Mỗi tài khoản có thể bị giới hạn về việc sử dụng tài nguyên dựa trên gói của bạn.

Xóa tài khoản và ngưng sử dụng dịch vụ: Bạn có quyền xóa tài khoản và ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này đồng nghĩa với việc nội dung của bạn tạo ra khi sử dụng, số credit trong tài khoản và/hoặc bất cứ nội dung gì của bạn được tạo ra, nhập vào, cung cấp cho chúng tôi sẽ bị xóa hoặc vô hiệu hóa. Chúng tôi có quyền xóa, lưu trữ, ngăn chặn truy cập, vô hiệu hóa tài khoản và bất kỳ thông tin, nội dung, tài nguyên nào do tài khoản của bạn tạo ra.

Thông tin tài khoản của bạn cũng sẽ được lưu trữ nhằm mục đích kiểm tra, rà soát chống các hành vi gian lận khi sử dụng dịch vụ một cách miễn phí bằng cách dùng việc xóa và đăng ký lại tài khoản. Lưu ý rằng chúng tôi cũng có quyền vô hiệu hóa tài khoản của bạn nếu phát hiện hành vi gian lận nhằm vào mục đích lợi dụng gói dịch vụ miễn phí của chúng tôi.

Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan tới nội dung và thông tin cung cấp trên mạng Internet.

Mọi hành vi gây trở ngại cho dịch vụ của Mojo AI hoặc tìm cách truy cập bằng phương pháp bất hợp pháp không thông qua giao diện và hướng dẫn mà Mojo AI cung cấp đều được xem xét là vi phạm các điều khoản và chính sách của Mojo AI. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

​Chịu trách nhiệm về các nội dung cung cấp và tạo ra trên hệ thống dịch vụ Mojo AI. Khách hàng cam kết, đảm bảo rằng nội dung mà khách hàng sử dụng là:

 • Nội dung thuộc quyền sở hữu của khách hàng và/hoặc được cấp bản quyền hợp pháp
 • Nội dung phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
 • Nội dung không xâm phạm và không ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ và các quyền hợp pháp của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào
 • ​Nội dung không vi phạm các vấn đề về chính trị, công kích, thù địch, tư tưởng phản động, chống phá; không vi phạm thuần phong mỹ tục, kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc; không xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo; không có tính chất kích thích bạo lực, kinh dị, không lành mạnh, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa; không tạo, lưu truyền và phát tán các thông tin giả, thông tin sai sự thật, không hợp pháp, thông tin chưa được kiểm chứng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý…

Chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật liên quan đến các nội dung vi phạm pháp luật mà khách hàng cung cấp và tạo ra trên hệ thống dịch vụ Mojo AI. Trong trường hợp các nội dung này vi phạm pháp luật hoặc bị tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc các quyền hợp pháp khác bởi bất kỳ bên thứ ba nào thì khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết và chịu mọi chi phí, thiệt hại hay bất kỳ khoản tiền nào phát sinh từ việc tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại nêu trên.

Bằng cách truy cập dịch vụ, Bạn xác nhận rằng bạn ít nhất 13 tuổi và đáp ứng độ tuổi tối thiểu của sự đồng ý kỹ thuật số ở quốc gia của Bạn. Nếu bạn đủ tuổi để truy cập Dịch vụ ở quốc gia của bạn, nhưng chưa đủ tuổi để có quyền đồng ý với các điều khoản của chúng tôi, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn phải thay mặt Bạn đồng ý với các điều khoản của chúng tôi.

Vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đọc các điều khoản này với Bạn. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và bạn cho phép con mình sử dụng Dịch vụ, thì các điều khoản này cũng áp dụng cho bạn và bạn chịu trách nhiệm về hoạt động của con mình trên dịch vụ.

Mojo AI cố gắng làm cho dịch vụ của mình có PG-13 và thân thiện với gia đình, nhưng tài sản được tạo bởi một hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên các truy vấn của người dùng. Đây là công nghệ mới và không phải lúc nào nó cũng hoạt động như mong đợi. Không có đảm bảo nào được đưa ra về tính phù hợp của tài sản đối với khách hàng.

Chịu các trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ khi sử dụng dịch vụ theo quy định tại website

3. Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung của bạn. Bạn có thể cung cấp đầu vào khi sử dụng dịch vụ như văn bản, hình ảnh...sau đây được gọi là ("Đầu vào") và nhận kết quả được tạo ra và trả về bởi dịch vụ dựa trên đầu vào, sau đây được gọi là ("Đầu ra"). Đầu vào và Đầu ra được gọi chung là "Nội dung".

Bạn có quyền sở hữu nội dung của bạn và bạn có toàn quyền sử dụng nó cho mục đích cá nhân hoặc thương mại và chịu trách nhiệm khi sử dụng nó theo luật pháp.

Ngoài ra, Mojo AI có quyền vĩnh viễn trong việc sử dụng hình ảnh của bạn cho mục đích sao chép, xuất bản, tái xuất bản, xử lý, chỉnh sửa, quảng cáo, hiển thị công khai, cấp phép, phân phối hoặc tạo ra các nội dung tương tự, nhập vào tất cả các ứng dụng, dịch vụ nào. Mojo AI giữ quyền giữ các nội dung này và sử dụng chúng với mục đích thương mại để cung cấp, duy trì, quảng cáo và cải thiện dịch vụ.

Công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo là chủ sở hữu hợp pháp của website này và của công nghệ phát triển, nhãn hiệu giải pháp Mojo AI. Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo đối với các đối tượng thể hiện trên website này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn ở các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code, nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm… đều thuộc bản quyền của công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo hoặc bên thứ ba được cấp phép được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan. Không có bất cứ điều / khoản / điểm / mục / câu chữ nào trên website này hoặc trong điều khoản sử dụng này có nội dung hoặc mang hàm ý chuyển giao quyền sở hữu công nghệ, nhãn hiệu các giải pháp nêu trên hoặc nội dung trên website này cho khách hàng.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông hoặc tái sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp những nội dung trên website này vì mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào khác dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo, hoặc mọi hành động trực tiếp hoặc gián tiếp xâm phạm hoặc gây tổn hại đến công nghệ phát triển và nhãn hiệu giải pháp Mojo AI được coi là xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo. Công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo có quyền yêu cầu khách hàng chấm dứt việc sử dụng dịch vụ tại website https://mojo.vn/, chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường các tổn thất, thiệt hại gây ra cho công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo (nếu có) nếu có bất cứ hành động nào vi phạm quy định này.

4. DMCA và chính sách gỡ xuống

Thủ tục thông báo

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu của bạn, vui lòng gửi thông báo về hành vi vi phạm đã khiếu nại tới [email protected] với chủ đề “Yêu cầu gỡ xuống” và bao gồm những nội dung sau:

​1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.
2. Nhận dạng tác phẩm (hoặc nhãn hiệu) có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu khiếu nại liên quan đến nhiều tác phẩm, danh sách đại diện của các tác phẩm đó.
3​. Nhận dạng tài liệu mà bạn cho là vi phạm một cách đủ chính xác và chi tiết để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.
4. Thông tin đầy đủ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn (bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email nếu có).
5. Tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu có bản quyền không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
6. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo bằng văn bản là chính xác.
7. Tuyên bố, khẳng định rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Bạn cũng có thể gửi thông báo chứa thông tin bắt buộc ở trên đến Địa chỉ sau:

Số 45 đường số 3, Khu Dân Cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Khi nhận được thông báo tuân thủ những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu bị cáo buộc hoặc vô hiệu hóa bất kỳ liên kết nào đến tài liệu đó; thông báo cho bên bị cáo buộc vi phạm rằng chúng tôi đã xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu được xác định; và chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ đối với bất kỳ người dùng nào có hành vi vi phạm nhiều lần.

Xin lưu ý rằng nếu bạn cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động trên Dịch vụ đang vi phạm bản quyền của bạn, thì bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) theo Mục 512(f) của DMCA.

Thủ tục thông báo phản đối

Nếu bạn tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai, bạn có thể gửi thông báo phản đối cho chúng tôi bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho đại lý bản quyền của chúng tôi được chỉ định ở trên. Thông báo như vậy phải bao gồm đáng kể những điều sau đây:

 1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.
 2. Nhận dạng tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí mà tài liệu xuất hiện trước khi tài liệu bị xóa hoặc quyền truy cập bị vô hiệu hóa.
 3. Thông tin đầy đủ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn (bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email nếu có).
 4. ​Một tuyên bố,  đảm bảo rằng bạn thực sự tin rằng tài liệu được xác định ở trên đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai.

5. Chính sách bồi hoàn

Sau khi khách hàng đã đọc, đồng ý với Điều khoản sử dụng, xác nhận mua gói dịch vụ và hoàn tất thủ tục thanh toán trên website, chúng tôi không có trách nhiệm bồi hoàn giá trị gói dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán trong bất kỳ trường hợp nào. Trong trường hợp có lỗi phát sinh liên quan đến dịch vụ mà Mojo AI cung cấp, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của Mojo AI để được giải đáp.

6. Thay đổi Điều khoản sử dụng

công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo giữ quyền thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này tùy từng thời điểm mà không cần báo trước. Các thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên website https://mojo.vn/ Nếu khách hàng tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ trên website sau khi các thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung được đăng lên, khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung đó.

7. Điều khoản chung

Tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Mojo AI và khách hàng.

Điều khoản sử dụng này và mọi hoạt động phát sinh từ website https://mojo.vn/ sẽ được phân tích, đánh giá và điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

Trong trường hợp một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Trong trường hợp có các vi phạm liên quan đến Điều khoản sử dụng, công ty TNHH Ứng Dụng Sáng Tạo có quyền tìm mọi biện pháp khắc phục và sử dụng các hành động cần thiết theo quy định của pháp luật để ngăn chặn các vi phạm và thiệt hại phát sinh từ việc không tuân thủ Điều khoản sử dụng của khách hàng.

Mojo AI luôn hoan nghênh những ý kiến góp ý của khách hàng về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi thông tin đến ban quản lý của Mojo AI.

8. Tính khả dụng và chất lượng dịch vụ

Chúng tôi không ngừng cải thiện dịch vụ để làm cho chúng tốt hơn. Dịch vụ có thể sửa đổi và thay đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở kỹ thuật, thuật toán được sử dụng để tạo ảnh và các tính năng có sẵn cho khách hàng. Không có đảm bảo nào được đưa ra đối với chất lượng, độ ổn định, thời gian hoạt động hoặc độ tin cậy của dịch vụ. Vui lòng không tạo bất kỳ phụ thuộc nào vào bất kỳ thuộc tính nào của dịch vụ hoặc ảnh tạo ra. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Bạn hoặc các khách hàng tiếp theo của bạn về bất kỳ tác hại nào do sự phụ thuộc của bạn vào dịch vụ.

Cả dịch vụ và hình ảnh tạo ra đều được cung cấp cho Khách hàng trên cơ sở "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào về QUYỀN SỞ HỮU, SỰ KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN, hoặc PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác định tính phù hợp của việc sử dụng hoặc phân phối lại hình ảnh và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

Mojo AI có quyền đình chỉ hoặc cấm bạn truy cập dịch vụ bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Bạn không được sử dụng dịch vụ để nghiên cứu cạnh tranh. Bạn không được thiết kế ngược dịch vụ hoặc Tài sản. Bạn không được sử dụng các công cụ tự động để truy cập, tương tác hoặc sử dụng thông qua dịch vụ. Chỉ một người dùng có thể sử dụng dịch vụ cho mỗi tài khoản đã đăng ký. Mỗi người dùng dịch vụ chỉ có thể có một tài khoản.

Chúng tôi bảo lưu quyền điều tra các khiếu nại hoặc báo cáo vi phạm điều khoản dịch vụ của chúng tôi và thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ là bất hợp pháp cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba khác và tiết lộ bất kỳ thông tin cần thiết hoặc thích hợp cho các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến hồ sơ người dùng, địa chỉ email, lịch sử sử dụng, tài liệu đã đăng, địa chỉ IP và lưu chuyển thông tin.

9. Thanh toán

Chúng tôi có thể lập hóa đơn cho bạn về việc bạn sử dụng dịch vụ thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba. Các điều khoản dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ chi phối và thay thế thỏa thuận này trong trường hợp có xung đột.

Bạn được tự do hủy gói của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả việc vi phạm nguyên tắc cộng đồng hoặc việc sử dụng dịch vụ không phù hợp khác. Bạn sẽ không được hoàn tiền cho thời gian đăng ký hiện tại, nhưng bạn sẽ không bị tính phí sau khi thời gian đăng ký hiện tại kết thúc.

10. Nguyên tắc cộng đồng

 1. Hãy tử tế và tôn trọng lẫn nhau và nhân viên. Không tạo hình ảnh hoặc sử dụng lời nhắc bằng văn bản mang tính chất thiếu tôn trọng, gây hấn hoặc lạm dụng. Bạo lực hoặc quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không được dung thứ.
 2. Không có nội dung người lớn hoặc máu me. Vui lòng tránh tạo nội dung gây sốc hoặc gây khó chịu về mặt hình ảnh. Chúng tôi sẽ tự động chặn một số kiểu nhập văn bản.
 3. Chia sẻ sáng tạo của người khác. Không đăng lại công khai sáng tạo của người khác mà không có sự cho phép của họ.
 4. Hãy cẩn thận về việc chia sẻ. Bạn có thể chia sẻ những sáng tạo của Bạn bên ngoài cộng đồng Mojo AI nhưng vui lòng xem xét cách những người khác có thể xem nội dung của Bạn.

11. Chính sách lưu trữ hình ảnh


Gói miễn phí:

 • Cho phép lưu trữ tối đa 50 hình ảnh.
 • Cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản.

Gói trả phí:

 • Cho phép lưu trữ tới 200 hình ảnh.
 • Cung cấp cơ sở hạ tầng ưu tiên, ngụ ý truy cập nhanh hơn và hiệu suất nâng cao.
Premium plan is for customers who have paid for any service package of Mojo AI.

UNG DUNG SANG TAO Co.LTD (INNORIA SOLUTION)

License ID / Tax code: 0313683499 Issued on: 08/03/2016
Place of issue: Ho Chi Minh City of Planning and Investment
Address: 45 3rd street, Trung Son RQ, Binh Hung, Binh Chanh, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Email: [email protected]
Phone:+84 86 9090 898