Phương thức thanh toán và bảng giá dịch vụ

Thanh toán bằng Paypal

1. Mua gói để sử dụng dịch vụ

Ấn chọn nút "Mua credit" trên trang dịch vụ: https://mojo.vn/art-studio

Chọn gói muốn thanh toán

Thanh toán bằng Paypal


Bảng giá

Bảng giá này cung cấp thông tin về số lượng credit tiêu thụ khi sử dụng từng dịch vụ của Mojo AI

Tạo ảnh

1 credit cho mỗi ảnh kích thước 768px x 768px

2 credit for each image 1024px x 1024px

Nâng cao chất lượng ảnh x2

1 credit for each image 768px x 768px

Tạo mã QR nghệ thuật

2 credit for each image 920px x 920px

4 credit for each image 1280px x 1280px

Tạo ảnh từ ảnh

1 credit cho mỗi ảnh

Lịch sử thanh toán

Ấn vào trang cá nhân để xem lịch sử thanh toán