Tham gia cộng đồng Mojo AI


Tham gia cộng đồng Mojo AI trên Telegram hoặc Web, tạo kiệt tác nghệ thuật tuyệt đẹp

Về Mojo AI

Mojo AI đang hoạt động trên nền tảng nào ?

Chúng tôi đang triển khai dịch vụ Mojo AI trên website: https://mojo.vn/ và Telegram:: https://t.me/mojoAI.

​Các dịch vụ được cung cấp bởi Mojo AI?

Mojo AI cung cấp các dịch vụ do AI cung cấp như Văn bản thành hình ảnh, Beat & Vocal Extractor, Văn bản thành giọng nói, OCR, Trình tạo nội dung, Viết lại văn bản, Nhận dạng giọng nói, Xóa nền và Đạo văn. Trong số này, nghệ thuật Mojo nổi bật nhất.

Mojo Art

Tôi có thể sử dụng Mojo Art như thế nào?

Bạn có thể sử dụng nghệ thuật Mojo trực tiếp trên trang web Mojo tại liên kết sau: https://mojo.vn/art-studio hoặc kênh Telegram chính thức của chúng tôi tại: https://t.me/mojoAI.

Tôi muốn biết về phí sử dụng Mojo Art

​Chúng tôi cung cấp các gói sử dụng khác nhau bao gồm các gói phù hợp với từng mục đích và gói dùng thử miễn phí. Gói miễn phí bao gồm 75 điểm miễn phí. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://mojo.vn/price-plan

Làm cách nào tôi có thể thanh toán cho gói Mojo AI?

​Bạn có thể thực hiện thanh toán trực tiếp trên trang web của chúng tôi tại https://mojo.vn/price-plan hoặc tại https://t.me/mojo_ai_bot.

​Kim cương hay năng lượng là gì và nó được tính như thế nào?

​Kim cương hay năng lượng có thể hiểu đơn giản là tài nguyên được sử dụng cho Mojo AI Bot. Mỗi khi bạn sử dụng một dịch vụ do Mojo AI cung cấp, nó sẽ tiêu tốn một lượng Kim cương hay năng lượng nhất định. Ví dụ: Mojo Art yêu cầu 2 credits cho một lần sử dụng trình tạo ảnh