Welcome to visit the website https://mojo.vn providing products, services, applications, and text-to-image solutions (Mojo AI) of Service and Ung Dung Sang Tao Co.LTD (INNORIA SOLUTION).

Bằng việc truy cập hoặc tạo tài khoản sử dụng dịch vụ tại website https://mojo.vn/, bạn xác nhận rằng bạn đã chấp nhận và đồng ý với các điều khoản, điều kiện và quy định chính của Công ty Ứng Dụng Sáng Tạo như được định nghĩa dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản, điều kiện và chính sách này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập trang web https://app.mojo.vn/aff/start

Điều khoản

Xin chào Mojoer, chào mừng đến với cộng đồng Mojo AI

This is an affiliate program for Mojoer, mutual benefits for both Mojoer & referred User. Lets create your own network.

Please take a few minutes to read to understand more before participating.

1. Quy định về phần thưởng

Hướng dẫn


Bước 1: Đăng ký tài khoản affiliate.

Bước 2: Sao chép mã của bạn và gửi cho người dùng của bạn

Bước 3: Người dùng của bạn (F1) nhập mã tại "Mã giới thiệu Mojoer"


Hãy chắc chắn rằng bạn của bạn đã nhập đúng mã. Khi gặp vấn đề hãy liên hệ với tôi để được hỗ trợ https://mojo.vn/contactus


2. Điều khoản chung

​Chương trình affiliate được áp dụng từ ngày 20/10/2023. Mojo AI có quyền thay đổi chính sách dựa và tình hình kinh doanh thực tế và thông báo chính thức trên website https://mojo.vn/ trong thời gian 3 ngày trước khi áp dụng chính sách mới

Điều kiện để bắt đầu

To become a Mojoer, you need to be a VIP user at Mojo, it gives your referred users more peace of mind. So simple to get started!

Phần thưởng khi giới thiệu

Credit to use all services provided from Mojo Ecosystem.

Đăng ký chương trình liên kết. Khi đăng ký chương trình trên website https://app/mojo.vn/aff/start, Mojoer will receive a referral link or code. When the referred user purchase a Mojo AI service package, the credit reward will be added to both Mojoer  and referred user account.

Cam kết từ người tham gia: Chịu trách nhiệm về thông tin chia sẻ, thông tin khách hàng và mọi chi tiết liên quan đến chương trình liên kết. Đảm bảo chia sẻ thông tin phù hợp và chịu trách nhiệm về các vấn đề bản quyền và thương hiệu.

Quyền lợi người tham gia: Có quyền yêu cầu kiểm tra thông tin giới thiệu và phần thưởng nhận được trong vòng 30 ngày qua..

Cam kết từ Mojo AI: Mojo AI có nghĩa vụ ghi nhận, quản lý và lưu trữ thông tin giới thiệu liên kết. Nó có trách nhiệm xác minh và xử lý dữ liệu liên kết để đảm bảo theo dõi phần thưởng chính xác và đầy đủ.

Quyền của Mojo AI: Mojo AI có toàn quyền trong việc thay đổi chính sách, ngưng, tạm ngưng, tiếp trục triển khai hoặc thay đổi bất cứ thông tin nào của chương trình affiliate. Mojo AI có toàn quyền trong việc quản lý dữ liệu của chương trình affiliate và sử dụng trong việc xử lý hoặc sử dụng cho các mục đích quảng bá, thương mại.... 


Theo thời gian, chúng tôi sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn, nếu bạn thích và muốn đóng góp ý kiến, vui lòng liên hệ với tôi tại https://mojo.vn/contactus

Thanks.